คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตอบสนองต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตอบสนองต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านพระราชบัญญัติความเสมอภาค (HR 5) หากร่างกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมาย จะขยายความคุ้มครองไปยังเกย์ เลสเบียน และบุคคลข้ามเพศในกฎหมายสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในวงกว้าง ซึ่งจะรวมถึงการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย ที่พักสาธารณะ และบริการสังคม คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกังวลว่ากฎหมายนี้จะกัดกร่อนเสรีภาพทางศาสนาของชุมชนศรัทธาและสมาชิกของพวกเขา ร่างกฎหมายนี้ไม่อนุญาตให้ชุมชนหรือบุคคลที่นับถือศาสนาที่มีมุมมองดั้งเดิมเกี่ยวกับการแต่งงานและเพศสภาพ 

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน 

โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อหรือทางเลือกของพวกเขา ถูกสร้างขึ้นตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ เราทราบดีว่าบุคคล LGBT มักถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องการความคุ้มครองทางกฎหมาย น่าเสียดายที่ในความพยายามที่จะให้ความคุ้มครองสำหรับบางคน พระราชบัญญัติความเสมอภาคได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

หนทางข้างหน้าหมายถึงการจัดการข้อกังวลของทั้ง LGBT และชุมชนทางศาสนา เราเชื่อว่ามีแนวทางที่ดีกว่า แนวทางหนึ่งที่สร้างขึ้นจากการคุ้มครองสิทธิพลเมืองที่มีให้ในพระราชบัญญัติความเสมอภาคด้วยการยืนยันสิทธิเสรีภาพทางศาสนาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของผู้นับถือศาสนา คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสยืนยันการตีความพระคัมภีร์เกี่ยวกับการแต่งงาน เพศสภาพ และคำมั่นสัญญาที่มีมายาวนานของเราในการแยกคริสตจักรและรัฐ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิพลเมืองของชาวอเมริกันทุกคน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิของชุมชนผู้ศรัทธาอย่างชัดเจนในการใช้ชีวิต นมัสการ และเป็นพยานตามความเชื่อของพวกเขา คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือการล่มสลายของรัฐบาล การยึดมั่นอย่างเป็นทางการต่อหลักการแบ่งแยกศาสนาและรัฐ ขัดขวางการเข้าไปพัวพันกับกิจการของรัฐบาลใด ๆ หรือรัฐใด ๆ สมาชิก 21 ล้านคนทั่วโลกมีอิสระในการเลือกผู้แทนทางการเมืองตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแต่ละคน  เสรีภาพในการนับถือศาสนา ประเด็นที่เป็นหัวใจของวิกฤตในปัจจุบันในบุรุนดี ไม่เพียงแต่สิทธิในการนับถือศาสนาตามที่มโนธรรมกำหนด และสิทธิขององค์กรทางศาสนาในการดำเนินกิจการของตนโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล แต่อยู่ที่ ระดับที่ลึกลงไป คือ อิสรภาพจากการถูกทำร้าย ทำร้าย ข่มขู่ ทำให้อับอาย ถูกข่มเหง ถูกคุมขัง ถูกทรมานหรือถูกสังหาร การใช้ความรุนแรงต่อพลเมืองเพื่อให้พวกเขายอมทำตามความชอบใจของผู้ปกครองประเทศถือเป็นเรื่องผิดจริยธรรมและไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง การโน้มน้าวใจอย่างสันติควรดีกว่าการบังคับขู่เข็ญเสมอ

หลักการที่ยืนยันในระดับสากลว่าไม่มีการบังคับในเรื่องของความเชื่อ

ยังนำไปใช้กับรัฐบาลระดับชาติ ซึ่งไม่ควรก้าวก่ายกิจการของศาสนจักร หลักการนี้ถูกละเมิดเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลพยายามสั่งให้ศาสนจักรดำเนินกิจการภายใน ไม่ควรมีรัฐบาลใดพยายามโน้มน้าวการเลือกผู้นำเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หากศาสนจักรยอมให้มีการบุกรุกในลักษณะนี้ เหตุผลของศาสนจักรเองก็จะตกอยู่ในอันตรายในฐานะพื้นที่ซึ่งสถานะพื้นฐานของเสรีภาพแห่งมโนธรรมมาบดบังเสรีภาพอื่นๆ ทั้งหมด

รัฐบาลสามารถคัดค้านการแต่งตั้งพลเมืองคนใดก็ได้อย่างเหมาะสม หากพิสูจน์ได้ว่าปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลว่าผู้นำคนดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายของแผ่นดิน แต่หากไม่มีหลักการพื้นฐานที่ว่า “บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด” ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบตุลาการที่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายก็จมลงสู่ความเด็ดขาด หากไม่มีการคุ้มครองขั้นพื้นฐานนี้ จะไม่มีใครรอดพ้นจากข้อกล่าวหาตามอำเภอใจ การใส่ร้าย การจับกุม และการคุมขัง กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่ควรมีใครถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน หากรัฐบาลมีหลักฐานเอาผิดกับผู้นำคนใหม่ที่ได้รับเลือกอย่างถูกต้อง ก็ถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องแจ้งข้อหาแทนที่จะปล่อยให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง การกล่าวหาและกล่าวหาโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมถือเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบ

ยิ่งไปกว่านั้น หากรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องไม่เหมาะกับตำแหน่งในบุรุนดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลสามารถใช้สถานที่ยุติธรรมที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญของตนได้ จากนั้น ศาสนจักรจะต้องดำเนินการตามข้อพิสูจน์ที่น่าสนใจว่าผู้นำที่ศาสนจักรเลือกนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำคริสตจักรในบุรุนดี อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ ไม่มีเหตุผลใดที่จะถอดถอนผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง

ในกรณีของบุรุนดี การละเมิดหลักเสรีภาพทางศาสนาคือการที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะยอมรับการตัดสินใจของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในการเลือกผู้นำอย่างอิสระและปราศจากการแทรกแซง 

credit : สล็อตยูฟ่าเว็บตรง