สิ่งที่ Seventh-day Adventists เผชิญในบุรุนดี

สิ่งที่ Seventh-day Adventists เผชิญในบุรุนดี

คณะผู้แทนที่ส่งโดยประธานคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสโลกตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขวิกฤตในการสืบทอดตำแหน่งผู้นำในบุรุนดีได้รับฟังข้อเสนอของรัฐมนตรีโดยสุจริต เรารายงานกลับตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรี ตัวแทนที่กว้างและหลากหลายของผู้นำที่ได้รับรายงานพิจารณาอย่างรอบคอบถึงทางเลือกที่จะรักษาความสมบูรณ์ของการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของศาสนจักรในแอฟริกาตะวันออก-กลาง (ภูมิภาค) ในขณะที่คำนึงถึงข้อกังวลของรัฐบาลบุรุนดี เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 

หน้าที่ของคณะผู้แทนไม่ใช่ภารกิจค้นหาข้อเท็จจริง 

หรือการเข้าข้างค่ายใดค่ายหนึ่งและเข้าไปพัวพันกับการตีความและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เราถูกส่งไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเราได้รายงานข้อเสนอของเขากลับไปอย่างถูกต้อง เราใช้โอกาสนี้ในการหนุนใจสมาชิกคริสตจักร แต่เราไม่ใช่หน่วยสืบสวนอย่างแน่นอน ความคาดหวังของบางคนที่เราควรรับฟังทุกฝ่ายในวิกฤตนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตหรือความรับผิดชอบของเรา เราไม่ได้รับคำสั่งให้ตัดสินฝ่ายแอฟริกากลางตะวันออกและประเมินการตัดสินของคณะกรรมการตัวแทนจาก 11 ประเทศในแอฟริกาตะวันออก-กลาง ในนโยบายการทำงาน คริสตจักรมิชชั่นมีกลไกในการแสดงความคับข้องใจโดยไม่คำนึงถึงคำตัดสินของคณะกรรมการ ในฐานะตัวแทน เป็นเรื่องง่ายที่จะยอมรับข้อเสนอของคริสตจักรที่อนุญาตให้ตัวแทนทางกฎหมายของคริสตจักรเป็นเหรัญญิกของสหภาพ ในขณะที่อนุญาตให้ประธานสหภาพที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องเข้าร่วมในกิจการทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรที่มอบหมายให้เขาดูแล แต่ตัวแทนของรัฐบาลที่เราไปเยี่ยมโดยสุจริตยืนยันแผนของเขาเอง สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลของบุคคลที่ถูกปลดออกจากหน้าที่ของเขาในฐานะตัวแทนของคริสตจักร ความดื้อรั้นของรัฐบาลที่เห็นได้จากการปฏิเสธข้อเสนอของศาสนจักรที่อนุญาตให้เหรัญญิกสหภาพเป็นตัวแทนทางกฎหมายของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในบุรุนดีเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ แน่นอนว่ามันจะไม่ช่วยในการรักษาความสามัคคีที่สงบสุขของประเทศที่คริสตจักรมิชชั่นมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันมีโรงเรียนมิชชั่น 23 แห่งและคลินิก/ร้านขายยา 5 แห่งในบุรุนดี งานที่โดดเด่นของ Adventist Development Relief Agency (ADRA) เป็นทรัพย์สินที่สำคัญของประเทศ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมีแผนจะทำอะไรมากมายให้กับประเทศบุรุนดี

การตัดสินใจของรัฐบาลบุรุนดีที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำของบุคคล

ซึ่งคริสตจักรปลดออกจากหน้าที่ของเขานั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาด นอกจากนี้ อดีตประธานสหภาพแรงงานยังถูกกีดกันจากคริสตจักรที่เขาเคยรับใช้ ลักษณะการบีบบังคับของการกำหนดผู้นำที่ศาสนจักรได้ปลดออกจากตำแหน่งนี้ไม่เป็นไปตามความเคารพของสถาบันสงฆ์ การให้อำนาจและเปิดใช้งานอดีตพนักงานคริสตจักรที่ถูกลดระดับนั้นไม่มีเหตุผลและไม่เป็นประโยชน์ เขาไม่สามารถเป็นตัวแทนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้อีกต่อไป การที่เขาปฏิเสธที่จะออกจากตำแหน่งเป็นการก่อวินาศกรรมต่อการทำงานของคริสตจักรมิชชั่นในประเทศที่มิชชั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับใช้ประเทศของตนอย่างซื่อสัตย์และสุดใจ

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลบุรุนดีได้จับกุมผู้นำคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส และเราหวังว่า—ตรงกันข้ามกับรายงานบางฉบับ—พวกเขาจะไม่ถูกใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด ๆ การกระทำที่ไม่สมควรนี้ทำให้โครงสร้างที่เปราะบางของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือรุนแรงยิ่งขึ้น ของสันติภาพหลังจากผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบและความท้าทายของชนเผ่ามาอย่างยากลำบาก เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของแผ่นดิน ในขณะที่ยังคงภักดีต่อความเชื่อ หลักการ นโยบายการทำงาน และรูปแบบการดำเนินงานของคริสตจักรของตน 

ในฐานะคริสเตียนที่มุ่งมั่น ไม่มีความเกลียดชังในใจของเราต่อสมาชิกในรัฐบาล เราจะยังคงเคารพศักดิ์ศรีของพวกเขาและเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นมนุษย์ของพวกเขา สถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไม่จำเป็นเลยและสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดาย ความปรารถนาดีจากผู้นำของประเทศในการลดความตึงเครียดสามารถแสดงให้เห็นได้โดยปล่อยให้คริสตจักรดำเนินกิจการของตนเองตามนโยบายการทำงานภายในของตนเอง 

การแทรกแซงของรัฐบาลในกิจการของคริสตจักรไม่เคยนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม การกระทำดังกล่าวสร้างความชอกช้ำ ยุแหย่ สร้างความไม่พอใจ พวกเขามีราคาแพงสำหรับประเทศที่ต้องการสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง แม้กระทั่งตอนนี้ ก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขบาดแผลที่ทำร้ายตนเองนี้ สมาชิกเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสจำนวน 186,000 คนในบุรุนดี และคริสตจักรที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่นั้นเป็นพระพรแก่ประเทศบุรุนดี ศาสนจักรและสมาชิกมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศ 

ความมุ่งมั่นในการเคารพ แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรับใช้ประชาชนชาวบุรุนดี เป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในความเชื่อมั่นที่เนลสัน แมนเดลาแสดงไว้อย่างน่าจดจำว่า “การปฏิเสธสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดก็ตามถือเป็นการท้าทายความเป็นมนุษย์ของพวกเขา” เราหวังว่าจะเป็นพันธมิตรกับผู้นำของประเทศเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์และสิทธิของทุกคน รวมถึงความเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

แม้จะมีความแตกต่างในแนวทางและความคิดเห็น เราเป็นหนี้และยังคงแสดงความเคารพและพิจารณาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน เราเชื่อในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด เราอธิษฐานขอให้ผู้นำของประเทศนี้เห็นสติปัญญาในการอยู่ในขอบเขตของหน้าที่ของตนและละเว้นจากการแทรกแซงกิจการของศาสนจักร

ขอให้สติปัญญาและสันติภาพมีชัยเหนือบุรุนดี ประเทศที่ต่อสู้เพื่อยกระดับพลเมืองของตนให้มีสันติภาพและชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

credit : ยูฟ่าสล็อต